Plánujete vlastní svatbu, jste pozváni na svatbu někoho blízkého z rodiny, nebo jdete na svatbu svým přátelům a přemýšlíte, zda máte nárok na volno na svatbu?

Pokud tedy i Vás zajímají informace spojené s pracovním volnem na svatbu, tak Vám jistě poradí následující řádky tohoto článku. Kde se dočtete všechny potřebné informace související s tímto tématem.

Svatba a svatební přípravy zaberou opravdu mnoho času. Je zapotřebí detailně naplánovat mnoho věcí. Od výběru místa konání svatby, výběru prostor samotného obřadu, plánování následné hostiny, přes zvolení té nejlepší květinové výzdoby, výběru snubních prstenů, hledání fotografa, až po výběr svatební cesty. Před svatbou je opravdu mnoho věcí, které je potřeba zařídit. Proto se s plánováním svatby začíná dlouhé měsíce dopředu. Někdy to může být až rok před samotnou svatbou.

Během svatebních příprav je zapotřebí navštívit mnoho míst. Ať už se jedná o svatební salony, prostory konání obřadu, klenotnictví, nebo například matrika. Občas mohou být tyto místo po skončení Vaší pracovní doby již zavřená. Nebo jsou v odpoledních hodinách přeplněná dalšími snoubenci a je lepší je navštívit v dopoledních hodinách.

Jak to ale udělat, když máte pevnou pracovní dobu, která není zrovna ideální pro návštěvu matriky a dalších důležitých míst týkající se svatby? Lze využít pracovní volno na svatbu.

Volno na přípravu a plánování svatby pro nevěstu a ženicha

Máte-li právě před vlastní svatbou, tak máte nárok na 2 dny pracovního volna. Toto volno definuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Z toho právě jeden den je na předsvatební přípravy a další organizace týkající se svatby. Je pouze na Vás, jak volný čas v tento den využijete. Ať už se bude jednat o návštěvu matriky, svatebního salonu, nebo klenotnictví, jistě Vám tento den volna přijde vhod.

Záleží na domluvě se zaměstnavatelem, jaký den toto pracovní volno využijete. Určitě se o něj nenechte připravit a tuto možnost volna využijte.

Druhé pracovní volno je na samotný svatební den. Pokud jste si naplánovali svatbu na sobotu a v ten den zaměstnání nenavštěvujete, tak nemáte nárok na využití volna v jiný den. Budete mít tedy nárok pouze na jedno pracovní volno na svatební přípravy. Pokud však v sobotu obvykle pracujete, nebo jste si pro Vaši svatbu zvolili jiný pracovní den než sobotu, tak můžete bezpochyby využít obě pracovní volna.

Z těchto dvou dnů Vám bude vyplacena náhrada mzdy pouze za jeden den z výše zmíněných dvou.

Nejčastěji se svatby plánují na sobotu – novomanželé tak mají nárok na den volna v sobotu (pokud by to pro ně byl pracovní den) a jeden den volna si vybírají v pátek (ten pak bývá běžně od zaměstnavatele proplacen).

Ať už je termín Vaší svatby kdykoliv, nebo ať chcete využít volno na svatební přípravy v jakémkoliv období, tak o tom svého nadřízeného či zaměstnavatele informujte co nejdříve.

Volno na svatbu pro rodinné příslušníky

Co se týká Vašich vlastních rodičů, tak i ti mají nárok na pracovní volno v den konání Vaší svatby. Musí se ovšem jednat o vlastní rodiče, kteří jdou na svatbu vlastnímu dítěti. Den pracovního volna na přípravu Vaší svatby se pro ně nevztahuje. S plánováním svatby Vám musí rodiče pomoci v jejich osobním volnu, nebo využít možnost dovolené.

Jeden den volna na svatbu vlastních rodičů. Ano, i tohle je možná varianta. Pokud jste již zaměstnaní a Vaši rodiče plánují svatbu, tak i Vy můžete po zaměstnavateli žádat den volna na jejich svatbu. Opět se to vztahuje pouze na samotnou svatbu, nikoli na její přípravy.

Ostatní členové rodiny bohužel žádné nároky na pracovní volno nemají. Ať už se jedná o sourozence, nevlastní děti, prarodiče a další členy rodiny, tak ti variantu pracovního volna nemají. Musí na den Vaší svatby využít svoji dovolenou.

Kdo má nárok na volno na svatbu

Volno na svatbu pro svědky, družičky a kamarády

Nepříjemnou informací je také to, že ostatní členové svatby též nemají žádný nárok na pracovní volno v den konání svatby. Ať už se jedná o družičky, kamarády a známé. Ti zkrátka u zaměstnavatele žádat pracovní volno nemohou. To platí i pro svědky. Nechť už je svědkem kamarád, sourozenec či kdokoli jiný, tak ani ten zkrátka nemá na volno nárok.

Všichni tito svatební hosté musí využít možnost dovolené, pokud se svatba koná v jejich pracovní den. Další variantou je, že se se zaměstnavatelem domluví na změně směny, či jiném vhodném řešení. Záleží pouze na vzájemné domluvě. Nezapomeňte také, že po svatbě Vás čeká výměna dokladů. Pro většinu žen jde také o změnu jména po svatbě.

Závěrečné shrnutí informací

Nevěsta a ženich

  • 2 dny svatebního volna

Jeden den na svatební přípravy a druhý den na samotný svatební den. Jeden z těchto dnů vám zaměstnavatel proplácí.

Rodiče budoucích novomanželů

  • 1 den svatebního volna – rovněž proplacené od zaměstnavatele

Sourozenci, prarodiče, další rodinní příslušníci

  • Bez nároku na svatební volno

Kamarádi, svědci, družby

  • Bez nároku na svatební volno