Svatební zvyky mají svou dlouhou tradici. Každý zvyk má svůj význam a smysl. Někdo je bere skutečně jako symbolickou součást svatby a jiní jen jako zpestření. Je jen na vás, jaké tradice a zvyky si vyberete. Přehled těch nejčastějších najdete v našem článku.

Svatební zvyky a tradice pochází již z doby před Kristem a v nějaké formě se vyskytují snad v každé zemi.

Vždy byly děděny z generace na generaci a část se jich dochovala dodnes. Jejich úkol byl jasný. Měly do manželství symbolicky přinést štěstí, hojnost, dopřát manželům zdravé děti a chránit rodinu před nemocemi, chudobou nebo smrtí.

Svatební zvyky před obřadem

O tom, že existují určité tradice a zvyky konající se ještě před obřadem, řada snoubenců vůbec neví. Mezi nejčastější patří rozdávání tzv. zvacích koláčů, které se dříve dávaly spolu s kartičkou a sloužily jako pozvánka na svatbu. Dnes už se obvykle posílají poštou spolu se svatebním oznámením.

Dříve se také večer před svatbou scházeli v domech snoubenců přátelé a pomáhali zdobit. U toho se jedlo a zpívalo. Byla to obdoba dnešního loučení se svobodou, které dnes většinou probíhá spíš někde v restauraci nebo na zahradní party, a ne večer před svatbou.

V den svatby

V den svatby se toho může odehrát už mnohem víc. Mnoho zvyků se také na našich svatbách stále zachovává.

Ženich

Ženich by neměl vidět nevěstu ve svatebních šatech dříve než ve svatební den, a to až při obřadu. Nejdříve by měla ona spatřit jeho a teprve poté on ji.

Voničky, nebo také svatební myrta

Tzv. voničku (myrtu) dostane do klopy každý svatební host. Tím je jasně určeno, kdo patří mezi svatebčany.

Něco nového, starého, něco půjčeného, něco darovaného a modrého

Tato pětice nezbytností má svůj velký význam a dlouholetou tradici. Předvídá novomanželům štěstí a prosperitu.

Nevěstin závoj

Závoj nevěsty byl vždy symbolem její čistoty a neposkvrněnosti. V daleké minulosti měl však ještě jiný význam, měl schovat nevěstinu tvář až do té doby, než bude svazek oficiálně potvrzen. Často se totiž snoubenci až do svatby vůbec neznali a nikdy neviděli a sňatky byly domluvené. Rodina nevěstu zahalila proto, aby si to ženich třeba ještě nerozmyslel.

Mezi svatební zvyky patří také nevěsta zahalená závojem

Poděkování rodičům

Tento zvyk je dnes již docela vynechávaný, a přitom je tak krásný. A zač byste měli rodičům vlastně děkovat? Za lásku, péči i čas, který věnovali vaší výchově.

Věřte, že takové jednoduché DĚKUJI, jim udělá velkou radost. Můžete jim poděkovat jen slovně nebo předat dort rodičům ve svatební den (ne svatební). Ženich by neměl zapomenout na květiny pro obě maminky. Některé páry také žádají své rodiče o požehnání k sňatku.

Špalír

Když nevěsta a ženich opouštějí místo, kde se konal jejich svatební obřad, vytvoří hosté tzv. špalír. Tím prochází novomanželé a svatebčané by se podle tradic měli snažit průchod překazit, nejčastěji házením rýže (má přinést do manželství děti). Projití špalíru má symbolizovat problémy, které v manželství mohou nastat a je potřeba je společně překonat.

Chomout či koule na noze

Po obřadu se také často ženichovi na nohu přiváže koule a na krk posadí chomout. Koule má symbolizovat hříchy mládí, ze kterých se ženich musí vykoupit nebo pilkou na železo zámek přepilovat. Novomanželka ho má v jeho činnosti podpořit. Koňský chomout zase ženichovi ukazuje, do čeho „vlezl“.

Někdy také kamarádi ženichovi natáhnout před východem provaz zdobený květy, stuhami, vypitými lahvemi apod. Říká se tomu zatahování. Novomanželé mohou pokračovat v cestě jen tehdy, když se ženich vyplatí. I tady se vykupuje ze svých hříchů z mládí.

Střepy nosí štěstí

Střepy k zametání obvykle přichystá personál restaurace či jiného místa, kde se koná hostina. Porcelánové střepy mají přinést novomanželům štěstí a svůj význam má i rána, která při házení talíře na zem vznikne.

Hluk totiž odhání zlé duchy, kteří by mohli škodit novomanželům. Střepy musí novomanželé zamést společně. To poukazuje na to, že musí v manželství spolu řešit nejen problémy, ale podělit se i o domácí práce.

Společná svatební polévka

Svatební polévka je dalším klasickým symbolem svatby. Když nevěsta a ženich usednout ke svatebnímu stolu, uváže jim personál kolem krku velký bílý ubrus.

Dostanou jeden talíř polévku a jednu lžící – ta bývá někdy děrovaná, aby to novomanželé měli ještě o něco těžší. Musí se navzájem krmit. Společné jídlo poukazuje na jejich společný život, který mají sdílet oba rovným dílem.

Společné rozkrojení svatebního dortu

Krájení svatebního dortu má své místo takřka na každé svatbě. Novomanželé společnou rukou krájí dort a pak ho i společně rozdávají. Symbolika je jednoznačná – manželé si mají pomáhat.

Hod svatební kyticí

Hod svatební kyticí je asi nejznámější svatební zvyk vůbec. Dnešní nevěsty si tento zvyk trochu upravily a obvykle si na házení nechají udělat ještě jednu náhradní kytici, aby si tu svou svatební mohly ponechat na památku.

Tento zvyk probíhá tak, že se seřadí všechny svobodné ženy, nevěsta si stoupne zády k nim a hází. Ta, která jako první chytne kytici nevěsty, se má do roka vdávat.

Nejznámější svatební zvyk je určitě házení kytice

První novomanželský tanec

První novomanželský tanec je romantickou záležitostí, při které nejedno oko nezůstane suché. Obvykle se tančí valčík a těm méně zdatným postačí i obyčejný „ploužák“.

Svatební střevíček

Svatební střevíček se v průběhu svatebního veselí může nechat kolovat mezi hosty. Ti do něj přispívají nějakou finanční hotovostí.

Se střevíčkem by nikdy neměli chodit vybírat peníze ženich a nevěsta. Ideálním adeptem je družička, svědek nebo někdo jiný.

Vybraný člověk by měl být vtipný, aby „vybral“ co nejvíc. Někdo nechá kolovat přímo svatební střevíček nevěsty nebo se vybírá do starého škrpálu na symbolické nové střevíčky.

Únos nevěsty

Únos nevěsty má poukazovat na odloučení od rodičů. Kamarádi novomanželů nevěstu unesou a ženich ji musí hledat. Jakmile ji najde, musí za ní zaplatit výkupné.

Tato tradice je na jednu stranu velmi oblíbená, ale mnohými i zavrhovaná. Lidé odsuzují to, že když ze svatební hostiny nejdřív zmizí nevěsta, a pak i ženich třeba i na několik hodin, není to pak prostě „ono“ a zábava vázne.

Důležitá je i opatrnost – za žádnou cenu nejezdit nikam pod vlivem alkoholu apod.

Přenesení nevěsty přes práh

Oblíbenou svatební tradicí je i přenesení nevěsty ženichem přes práh domova. Tento zvyk symbolizuje začátek nového života v manželství a někdy se traduje, že tak chtěli novomanželé vyzrát na zlé duchy, které pod prahem číhají.